8 thoughts on “ Storstadskyla

  • Mar 22,  · Karolinen inför ett fältslag. Vad pratade man om då? Jo, det här. I lätt moderniserad form skulle soldaterna gemensamt be följande bön innan striden: Herre Gud, Himmelske Fader.. du vet vadför en farlig stund nu för handen är, och att det, kanske, icke mer är än en tvär hand mellan mig och döden och är det din vilja att jag nu falla skall, förläna mig en stadig tro.
  • Singles and EPs from artists I've green-lighted who didn't release full-length studio LPs of new material during One entry per artist; those who released multiple shortplayers during will have them multi-linked within a single entry. Back to the '80 longplayers at: [List].
  • A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[an error occurred while processing the directive]